175 documents
return to data set
   
175 results (2/3 pages)     123       
Image ID Title Date Estimated date 

29313虎丘1920年前

29314虎丘1920年前

29315虎丘山寺1934年前

29316虎丘山寺致爽閣1934年前

29317虎丘寺1910年前

29318虎丘寺陸羽石井1934年前

29320虎丘真娘墓1934年前

29321虎丘商團紀念碑林1934年前

29322虎丘國魂塚1934年前

29323虎丘御碑亭1934年前

29324救火聯合會公墓1934年前

29325虎丘隆祖塔院1934年前

29326虎丘雲岩寺1920年前

29327虎丘試劍石1934年前

29328虎丘劍池1934年前

29329虎丘憨憨泉1934年前

29330虎丘擁翠山莊1925年前

29331虎丘擁翠山莊1925年前

29332虎丘鴛鴦壙1925年前

29359王廢基1928年前

29360北寺塔1936年前

29361北園1947年前

29362平門路近北寺塔1947年

29363平門路近北寺塔1947年

29364玄妙觀1930年前

29365府學西口牌坊1905年前

29366府學東口牌坊1936年

29367青陽地1918年前

29368城隍廟前1944年前

29369胥江1925年前

29370皋橋1936年前

29374通貴橋1940年前

29375開明大戲院1932年

29376廣濟橋1930年前

29377盤門外大馬路1908年前

29378閶門外1944年前

29379閶門外大馬路鴨蛋橋1927

29381蘇州城一景1936年前

29382日軍轟炸後的閶門外1938年

29383蘇州公園1933年前

29384蘇州水巷1920年前

29385蘇州水巷1928年前

29386蘇州水巷1933年前

29387蘇州車站1908年前

29388蘇州車站1937年

29390蘇州國貨公司1944年前

29391蘇州郵局1915年前

29392蘇家園1936年前

29393觀前街1920年前

29394觀前街1936年前

29395觀前街1944年前

29396觀前街1944年前

29397觀前街1944年前

29398觀前街收報處1935年前

29399人力車夫1938年

29400十番鑼鼓班1900年前

29401大餅油條1948年前

29402小熱昏1920年前

294031936年前

29404公園1945年前
   
175 results (2/3 pages)     123       
© 2012 Institute of Modern History, Academia Sinica - Projet Director: WU Jen-shu
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 0.407s