175 documents
return to data set
   
175 results (1/3 pages)     123       
Image ID Title Date Estimated date 

29990《江蘇日報》所繪之音樂咖啡座插圖Wednesday 24 November 1943

29989吳縣宴席捐收據1943

29532報恩寺塔1908年前

29531報恩寺1928年前

29529城隍廟大殿1920年前

29528城隍廟1924年前

29512玄妙觀彌羅寶閣1900年前

29511玄妙觀彌羅寶閣1900年前

29510玄妙觀1930年前

29509玄妙觀1920年前

29508玄妙觀1905年前

29507玄妙觀1900年前

29506玄妙觀1890年前

29496蘇州城外1918年前

29495蘇州1918年前

294501942年前

29449蘇州灘黃1945年前

29448轎夫1890年前

29447轎子1890年前

29446舊貨攤1936年前

29443織布1890年前

29442駱駝擔1932年前

29441餛飩擔1932年前

29439閨女1920年前

29438緔鞋匠1911年

29437算卦1945年前

29436碑拓1920年前

29435郵運馬車1921年

29434郵局前代寫書信

29433買絲人1934年前

29432婚禮1930年前

29431茶葉蛋1936年前

29430祠堂1910年前

29429甡泰木器行1948年

29426扇莊1924年前

29425城隍廟前剃頭攤1920年前

29424剃頭1936年前

29423迎神賽會1947年

29422迎神賽會1947年

29421虎邱道上的馬車1936年前

29420玩鳥人1920年

29419沿河戲台1916年

29417妓女1890年前

29416妓女1890年前

29415妓女1890年前

29414吹奏彈唱1900年前

29413吸煙1900年前

29412自行車1948年前

29411划龍船1936年前

29410市場1936年前

29409市場1932年前

29408市場1928年前

29407古玩店1934年

29406王寶慶說唱1945年前

29405少女1930年前

29404公園1945年前

294031936年前

29402小熱昏1920年前

29401大餅油條1948年前

29400十番鑼鼓班1900年前
   
175 results (1/3 pages)     123       
© 2012 Institute of Modern History, Academia Sinica - Projet Director: WU Jen-shu
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 0.068s