175 documents
return to data set
   
175 results (1/3 pages)     123       
Image ID Title Date Estimated date 

29401大餅油條1948年前

29412自行車1948年前

29201蘇州聖光中學主樓外景1948年

29429甡泰木器行1948年

29361北園1947年前

29362平門路近北寺塔1947年

29363平門路近北寺塔1947年

29422迎神賽會1947年

29423迎神賽會1947年

29235可園1946年前

29285小學1946年前

29311虎丘東山廟1946年前

29404公園1945年前

29406王寶慶說唱1945年前

29437算卦1945年前

29449蘇州灘黃1945年前

29214金門1944年前

29223閶門1944年前

29368城隍廟前1944年前

29378閶門外1944年前

29390蘇州國貨公司1944年前

29395觀前街1944年前

29396觀前街1944年前

29397觀前街1944年前

29989吳縣宴席捐收據1943

294501942年前

29374通貴橋1940年前

29382日軍轟炸後的閶門外1938年

29399人力車夫1938年

29388蘇州車站1937年

29227五畝園1936年前

29250留園1936年前

29254惠蔭園1936年前

29269獅子林1936年前

29271織造署西行宮花園瑞雲峰1936年前

29360北寺塔1936年前

29370皋橋1936年前

29381蘇州城一景1936年前

29392蘇家園1936年前

29394觀前街1936年前

294031936年前

29410市場1936年前

29411划龍船1936年前

29421虎邱道上的馬車1936年前

29424剃頭1936年前

29431茶葉蛋1936年前

29446舊貨攤1936年前

29222盤門1936年

29284文廟大成殿1936年

29366府學東口牌坊1936年

29398觀前街收報處1935年前

29277網師園1935年

29278網師園1935年

29279網師園步橋1935年

29293師麥堂1934年前

29296浸會小學1934年前

29303虎丘生公講台1934年前

29304虎丘申文定公祠1934年前

29305虎丘白蓮池1934年前

29307虎丘石觀音殿1934年前
   
175 results (1/3 pages)     123       
© 2012 Institute of Modern History, Academia Sinica - Projet Director: WU Jen-shu
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 0.28s