175 documents
return to data set
   
175 results (1/3 pages)     123       
Image ID Title Date Estimated date 

29990《江蘇日報》所繪之音樂咖啡座插圖Wednesday 24 November 1943

29227五畝園1936年前

294031936年前

29399人力車夫1938年

29404公園1945年前

29411划龍船1936年前

29424剃頭1936年前

29361北園1947年前

29196北寺塔1908年前後

29360北寺塔1936年前

29400十番鑼鼓班1900年前

29292南園1918年前

29407古玩店1934年

29211古運河1920年前

29235可園1946年前

29989吳縣宴席捐收據1943

29413吸煙1900年前

29414吹奏彈唱1900年前

29528城隍廟1924年前

29368城隍廟前1944年前

29425城隍廟前剃頭攤1920年前

29529城隍廟大殿1920年前

29531報恩寺1928年前

29532報恩寺塔1908年前

29401大餅油條1948年前

29228天平山莊1920年前

29229天平山莊1925年前

29415妓女1890年前

29416妓女1890年前

29417妓女1890年前

29216婁門1932年前

29432婚禮1930年前

29285小學1946年前

29402小熱昏1920年前

29405少女1930年前

29408市場1928年前

29409市場1932年前

29410市場1936年前

29293師麥堂1934年前

29212平門1924年前

29362平門路近北寺塔1947年

29363平門路近北寺塔1947年

29298府學尊經閣1918年前

29366府學東口牌坊1936年

29365府學西口牌坊1905年前

29376廣濟橋1930年前

29254惠蔭園1936年前

29426扇莊1924年前

29246拙政園1920年前

29324救火聯合會公墓1934年前

29284文廟大成殿1936年

29382日軍轟炸後的閶門外1938年

29294晏城中學1925年前

29288東吳大學校門1930年前

29199楓橋1910年前後

29419沿河戲台1916年

29295海虞市立女校蒙養部1923年

29296浸會小學1934年前

29266滄浪亭1908年前

29267滄浪亭藕花水榭外1933年
   
175 results (1/3 pages)     123       
© 2012 Institute of Modern History, Academia Sinica - Projet Director: WU Jen-shu
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 1.933s